Jak wygląda tworzenie serwisu opartego o nasz system zarządzania treścią?

Interesuje Cię podjęcie z nami współpracy? Aby nieco ułatwić Ci decyzję, poniżej prezentujemy skrócony opis tego, jak wygląda dołączenie do naszej Sieci Portali.

Przed podpisaniem umowy

Po pierwsze – bardzo cieszymy się, że postanowiłeś obdarzyć nas zaufaniem. Mailowo dostaniesz od nas wzór umowy do podpisania oraz dane do wersji testowej CMS. To okazja, żeby zapoznać się z jego podstawowymi funkcjami i modułami, ich rozmieszczeniem i wyglądem. Jeśli będziesz zdecydowany na podjęcie współpracy, przygotujemy i prześlemy do Ciebie umowę właściwą z wyszczególnieniem podziału zysków.

Migracja danych i szkolenia z CMS

Przenoszenie danych ze starego serwisu na nasz autorski CMS rozpoczynamy, gdy obie strony złożą podpis na umowie. Przygotowanie skryptu migrującego trwa około tygodnia, jest to więc najlepszy czas na przeprowadzenie szkolenia z obsługi CMS.

Szkolenia, które prowadzimy, są darmowe. W ich trakcie zapoznamy Cię z obsługą naszego autorskiego systemu, przybliżymy Ci funkcje jego różnorakich modułów i zaproponujemy sposoby na ich najefektywniejsze wykorzystanie.

Sprawdzenie poprawności migracji

Kiedy i migracja danych, i szkolenia z CMS będą już zakończone, otrzymasz od nas adres testowy Twojego nowego portalu, na który załadowane będą treści ze starego serwisu. Poprosimy Cię wtedy o dokładne sprawdzenie, czy skopiowane treści są spójne z poprzednimi i czy niczego w nich nie brakuje. To czas na wychwycenie wszelkich nieścisłości i błędów. Jeśli wszystko będzie się zgadzać, poprosimy Cię o przesłanie nam takiego potwierdzenia na piśmie bądź mailowo. Będzie to dla nas sygnał, że możemy rozpocząć kolejny etap prac.

Ustawienie strony głównej

Wraz z naszym wsparciem oraz wiedzą uzyskaną na szkoleniach z CMS przeniesione treści ustawisz na stronie głównej tak, aby nadać im estetyczny i nowoczesny wygląd. Uwaga! Po rozpoczęciu tych działań nie będzie już możliwości ponownego przeprowadzenia migracji danych, dlatego tak ważne jest, aby ewentualne błędy w przeniesionych treściach wychwycić wcześniej. Kolejna migracja cofnie bowiem Twoje ustawienia.

Czas trwania procesu

Ile łącznie trwa wdrażanie? Na długość całego procesu wpływa kilka składowych, na przykład szybkość podjęcia decyzji lub Twoja dyspozycyjność. Każdy przypadek nieco się różni, ale najczęściej cały proces domykamy w ciągu 2-3 tygodni. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, w krótkim czasie będziesz mógł cieszyć się nowoczesnym portalem i intuicyjnym systemem zarządzania treściami.